Rychlá objednávka na tel.: 778 728 788 Doprava již od 59,-Kč

Jak švábi komunikují mezi sebou?


Švábi jsou jedni z nejrozšířenějších a nejodolnějších hmyzů na světě. Žijí v různých prostředích, od tropů po polární oblasti, a dokážou přežít i v extrémních podmínkách. Švábi jsou také velmi společenští a tvoří složité sociální struktury. Jak ale švábi komunikují mezi sebou? A jaké jsou výhody a nevýhody jejich komunikačního systému?

Vědci zjistili, že švábi používají chemické signály, tzv. feromony, k přenosu informací o potravě, nebezpečí, páření, hierarchii a teritoriu.

Feromony jsou látky, které produkují švábi ve svých žlázách, trusu, slinách nebo kůži, a které ovlivňují chování nebo fyziologii jiných švábů stejného druhu. Feromony se šíří vzduchem nebo kontaktem a jsou zachycovány speciálními receptory na tykadlech nebo nohách švábů.

Feromony mají různé funkce a účinky na šváby. Například, švábi vylučují feromony, které signalizují přítomnost potravy nebo vody, a tím lákají další šváby k zdroji. Tímto způsobem švábi vytvářejí tzv. kolektivní rozhodování, kdy se rozhodují na základě informací od ostatních. Tento mechanismus jim umožňuje efektivně využívat dostupné zdroje a zvyšovat své přežití.

_cbd69016-3c87-4a38-aefd-f7e0f5aa9a0b

Na druhou stranu, švábi také vylučují feromony, které signalizují nebezpečí, například přítomnost predátora nebo jedovaté látky. Tyto feromony způsobují, že švábi upraví své chování, například utečou, změní směr, zastaví se nebo se schovají. Tímto způsobem švábi sebe i ostatní chrání před hrozbami a snižují riziko úhynu.

Další funkcí feromonů je regulace reprodukce a sociální organizace švábů. Švábi vylučují feromony, které signalizují jejich pohlaví, věk, zdravotní stav, plodnost nebo dominanci. Tyto feromony ovlivňují volbu partnera, páření, péči o potomstvo, formování skupin nebo hierarchii. Tímto způsobem švábi optimalizují svou genetickou diverzitu, kooperaci, konkurenci nebo adaptabilitu.

Feromony jsou tedy klíčovým prvkem komunikace a sociálního života švábů. Díky nim švábi dokážou rychle a efektivně reagovat na změny v prostředí, sdílet informace, koordinovat chování a udržovat sociální stabilitu.

Feromony jsou také předmětem pro vývoj nových metod kontroly švábů, které by mohly narušit jejich komunikační systém a snížit jejich populaci v domácnostech