Rychlá objednávka na tel.: 778 728 788
Doprava již od 79,-Kč

Bestseller
Fortefog Greenhouse SG 30g
Kategorie:Repelenty
Skladem
Cena bez DPH:121,49 Kč
Cena s DPH:147,00 Kč
dýmovnice na bázi česnekového oleje, který vytváří "česnekový" kouř tzv. "česneková dýmovnice".
Dým rozežene škodlivý hmyz ze skleníků a foliovníků jako jsou např. molice a mšice

Před aplikací:
 • Objekt před dýmováním je nutné zatěsnit – všechna okna, dveře a ostatní otvory ošetřovaného objektu musí být do dobu fumigace uzavřeny, aby dým nemohl unikat
 • Osoba, která aplikuje dýmovnici, musí zajistit objekt před vstupem nepovolaných osob, a to nejen po dobu dýmování, ale také následných 4 hodin působení pomocného přípravku a konečného důkladného vyvětrávání
 • Před zapálením dýmovnice se musí pracovník ujistit, že východ z objektu není blokován
 • Aplikace proveďte v pozdním odpoledni nebo ráno, za klidného počasí a při teplotě nad 16 °C
 • Několik hodin před ošetřením řádně zalijte všechny rostliny, aby kořeny rostlin byly mokré, listy rostlin však musí být při dýmování suché
 • Nikdy neošetřujte rostliny, jejichž kořeny jsou suché.
Aplikace:
 • Umístěte dýmovnici na nehořlavou podložku na zem doprostřed skleníku či foliovníku (počet dýmovnic se vypočítá dle kubatury ošetřovaného prostoru)
 • Před zapálením dýmovnici řádně protřepte, aby se uvolnil její obsah.
 • Poté odstraňte plastové víčko a zapalte vyčnívající knot.
 • Dýmovnice musí vždy celá vyhořet. Je určena pouze pro jedno použití.
 • Při zapalování postupujte směrem ke dveřím, abyste nepracovali v dýmu.
 • Produkt hoří bez plamene za vzniku hustého bílého dýmu.
 • Zavřete za sebou dveře ošetřovaného prostoru.

Při aplikaci:
 • Při práci i po ní, až po odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte.
 • Nepoužívejte kontaktní čočky při aplikaci přípravku
 • Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory!

Po aplikaci:
 • Po skončení práce a odložení všech ochranných pracovních pomůcek se osprchujte. Nečistoty z vlasů je třeba umýt, případně vyčesat pomocí kartáče. Ponechte skleník/foliovník uzavřený nejméně 4 hodiny. Během této doby nesmí do ošetřovaného prostoru NIKDO vstoupit.
 • Během této doby do ošetřovaných prostor nevstupujte.
 • Pokud je nutné do skelníku/foliovníku vstoupit, pak je nutné být vybaven ochrannými pracovními prostředky (obličejová maska podle ČSN EN 140 nebo ČSN EN 136 s vhodnými fi ltry.
 • Před opětovným vstupem ošetřené prostory důkladně vyvětrejte.
 • Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak tento ochranný oděv, resp. očistěte

Fórum